290.000

Thiên nhiên

Lịch Đình Tử

120.000

Thiên nhiên

Trà Xanh

120.000

Thiên nhiên

Cám Gạo

90.000

Hot Stone Massage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non dui eu turpis venenatis facilisis non vulputate nibh. Nam at tortor rhoncus, vestibulum nisi vitae, egestas mauris. Suspendisse potenti. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • 60 min – 20 $
  • 90 min – 27 $
  • 120 min – 35 $